İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

"Pamukçu Grup" göstermiş olduğu tüm faaliyetlerinde insanı en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

"Pamukçu Grup" göstermiş olduğu tüm faaliyetlerinde insanı en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul eder.

Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuatlara uymak,
Şirket çalışanların, taşeron ve tüm ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için tüm çalışanları ve taşeronları eğiterek bilinçlendirmek,
Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun uygulamalar seçmek ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,
İş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamak,
Ürettiğimiz İnşaat Projelerinde ve Mimari Tasarımlara uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek ve gerekli yerlerde uygun ekipmanların kullanılmasını sağlamak,
İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye getirmek,
İş sağlığı ve güvenliği politikasını ilgili taraflara açık tutarak katılımcı olunmasını sağlamak ve sürekli gelişime açık bir güvenlik kültür oluşturmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği - Umpa Mimari Tasarım UMPA MİMARİ TASARIM Umpa Mimari Tasarım, tüm projelerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yüksek tutarak, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini garanti altına alır.